Admitere clasa a IX-a - 2024-2025


Ghidul Candidatului pentru admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual de stat, pentru anul școlar 2024-2025
Locurile alocate pentru elevii cu CES în învățământul liceal și învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2024-2025
Locurile alocate pentru elevii rromi în învățământul liceal și învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2024-2025
Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal și în învățământul profesional/dual de stat, pentru anul școlar 2024-2025
ORDIN M.E. nr. 6154 din 31 august 2023 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2024-2025
ORDIN M.E. nr. 6070 din 31 august 2023 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2024-2025

Evaluare Națională clasa a VIII-a - 2023-2024


Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2023 - 2024 a fost aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.155/31.08.2023.
PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2024


Admitere clasa a IX-a - 2023-2024


Ghidul Candidatului pentru admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual de stat, pentru anul școlar 2023-2024
Locurile alocate pentru elevii rromi în învățământul liceal și învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024
Locurile alocate pentru elevii cu CES în învățământul liceal și învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024
Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal și în învățământul profesional/dual de stat, pentru anul școlar 2023-2024
ORDIN 5442 din 26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017
ORDIN 5443 din 26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016
ORDIN 5439 din 26.09.2022 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023—2024
Anexele nr. 1—5 la Ordinul ministrului educației nr. 5.243/2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024
ORDIN 5243 din 31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024

Evaluare Națională clasa a VIII-a - 2022-2023


OME 5241/ 31. 08.2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023
Programa pentru Evaluarea Națională - Limba și literatura română
Programa pentru Evaluarea Națională - Matematică


Admitere clasa a IX-a - 2022-2023


Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2022 - Școala Gimnazială Pianu de Sus
GHIDUL CANDIDATULUI - ADMITERE 2022-2023

Evaluare Națională clasa a VIII-a - 2021-2022


Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2021 - 2022 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.149/30.08.2021)
Calendar
Programele de examen valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 - 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 - disponibile ► aici.

Simulare Evaluare Națională clasa a VIII-a - 2021-2022


ORDIN 3054 din 21.01.2022 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clase a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021-2022


Evaluare Națională clasa a VIII-a - 2020-2021


Ordin pentru modificarea și compoletarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5455/31.08.2020, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020 - 2021
Ordin 5455/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020 - 2021
Calendar Evaluare Națională clasa a VIII-a
Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul școlar 2021 - 2021
Ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2020 - 2021

Admitere clasa a IX-a - 2021-2022


Rezultate admitere în liceu pentru anul școlar 2021-2022
GHIDUL CANDIDATULUI ADMITEREA ÎN: învățământul liceal, învățământul dual, învățământul profesional, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022
ORDIN pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Simulare Evaluare Națională clasa a VIII-a - 2020-2021


ORDIN privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clase a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020-2021

Evaluare Națională clasa a VIII-a - 2019-2020


ORDIN 4248 de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfăşurarea. Evaluării Naționale pentru absolvenţii clasei a VIII-a
ORDIN 4.916 din 26 august 2019privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020
ORDIN 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 - 2020
ORDIN Nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextulinstituirii stării de alertă pe teritoriul României
ORDIN nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
Procedura nr. 26651/ 14.02.2019 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente care sustin examenele nationale: evaluarea nationala si examenul national de bacalaureat - sesiunea 2019

Admitere clasa a IX-a - 2020-2021


GHIDUL CANDIDATULUI ADMITEREA ÎN: învățământul liceal, învățământul dual, învățământul profesional, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021
ORDIN nr. 4.317/21 mai 2020 Pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021
ORDIN nr. 4.249 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea de organizare şi funcţionare a unităţilor de Regulamentului-cadru învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016
ORDIN Nr. 4325/2020 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 - 2021
OMEN nr. 4948 din 27.08.2019 privind admiterea în liceu pentru anul școlar 2020-2021


Noutăți